23.3.2016

VÝSTAVA

Srdečne Vás pozývame na II. Medzinárodnú  výstavu psov v Žiline , ktorá sa uskutoční dňa 4.6.2016 v areáli kaštiela Krasňany.  Na výstave sa môžu zúčastniť psy každého plemena a veku, s platným Preukazom pôvodu.

» Bližšie Informácie u riaditeľa výstavy Miroslava Šika, Tel. konakt: 0903 553 853

Do sekcie prihlášky sme doplnli prihlášku na II. Medzinárodnú výstavu psov v Žiline-Krasňany dňa 4.6.2016.